ORIENtačný cenník stomatologických VÝKONOV kliniky SMILE SV 

01. novÁ evidencia pacienta (vstupné vyšetrenie, založenie karty)

25 EUR

02. PREVENTívna PREHLIADKA (deti)

10 EUR

03. PREVENTívna PREHLIADKA (dospelí)

15 EUR

04. kONzULTácia dlhšia ako 10 MIN + 

25 EUR

+ každých ďalších 15 MINút

15 EUR

05. RTG DIAGNOSTIKA INTRAORÁLNA

15 EUR

06. každé ďalšie rtg

10 EUR

07. ANESTÉZIA (ZVODNÁ, INFILTRAČNÁ, Intraligamentárna)

15 EUR

08.  každá ďalšia ANESTÉZIA

10 EUR

09. SPRej LIDOCAIN

5 EUR

10. aplikácia SYSTéMu KOFFERDAMu

15 EUR

11. dodatočnÝ poplatOk za PREDNOSTNÉ služby mimo objednania

25 EUR

12. kOMPLEXná DENTáLna HYGIENa - dospelí

60 EUR

13. kOMPLEXná DENTáLna HYGIENa - deti mladšie ako 15 rokov

40 EUR

14. extrakcia mliečneho zuba

50 EUR

15. extrakcia koreňa

60 EUR

16. extrakcia 1-KOREŇOVÉHO ZUBA

50 EUR

17. extrakcia viackoreňového zuba

80 EUR

18. chirurgická extrakcia

90 EUR 

19. kOMPLIkovaná chirurgická extrakcia

140 EUR

20. kontrola po chirurgickom zákroku (zapálenie rany)

15 EUR

21. discízia, DRenáž

20 EUR

                                                                     ENDODONTICké ošetrenie

22. DEVITALIZačná vložka

20 EUR 

23. EXTIRPácia zubnej drene, IRIGácia jednokoreňového kanálika

20 EUR

24. CALCIPAST

25 EUR

                                                                 výplň koreňového kanálika

25.1 stolička

50 EUR

26. 2 stoličky

70 EUR

27. 3 stoličky

90 EUR

28. každá ďalšia stolička

20 EUR

29. odstránenie čapu koreňového kanálika

30 EUR

30. reENDOdoncia 1-koreňového kanálika

30 EUR 

31. bielenie zubného koreňa

25 EUR 

32. dočasná výplň

10 EUR

33. fOTOPOLYMERICká výplň

 (4-8) 1

50 EUR

34. fOTOPOLYMERICKÁ VÝPLŇ (4-8) 2 

60 EUR

35. fOTOPOLYMERICKÁ VÝPLŇ (4-8) 3

70 EUR

36. fOTOPOLYMERICKÁ VÝPLŇ (4-8) 4

100 EUR 

37. cerviKÁLNY KAZ

50 EUR

38. ESTETICKÁ REKONŠTRUKCIA ZUBNEJ KORUNKY

110 EUR

39. čap so sklenými vláknami

50 EUR

40. výstavba Build-UP 

80 EUR

                                                                          protetická liečba

 

41. odber odtlačku

20 EUR 

42. odber odtlačku IMPREGNUM А-SILICONE

30 EUR

43. čapový inlay

80 EUR

44. korunka RICHMOND

140 EUR

45. KOVOKERAMICKá KORUNKA 

280 EUR

46. ZIRKÓNOVá KORUNKA

380 EUR

47. KORUNKA E-MAX

400 EUR

48. ZLATá KERAMICKá KORUNKA

 EUR

49. INLAY/ONLAY/OVERLAY E-MAX

380 EUR

50. keramické obloženie

380 EUR

51. bazálna doska

30 EUR

52. jednotka dostavby WAX-UP

15 EUR

53. vybratie a odstránenie korunky

30 EUR

54. dočasná FIXácia korunky

10 EUR

55. trvalá FIXácia korunky (opakovaná)

20 EUR

                                                                                MIKROPROTETIKA

56. 1-3 zuby

150 EUR

57. 3 A viac zubov

200 EUR 

58. SNíMATEĽNÁ PLASTOVÁ  PROTÉZA

450 EUR 

59. SNíMATEĽNÁ PLASTOVÁ  PROTéZA TERMOPLAST

500 EUR

60. PROTéZA bugel NA ÚPONE BREDENT

760 EUR

61. DOčASNá KORUNKA VYHOTOVENá NA KLINIKE

20 EUR

62. DOčASNá KORUNKA VYHOTOVENá V LABORATÓRIU

40 EUR

63. ZAVEDENIE implantÁTU DO KOSTI NEOBIOTECH

600 EUR

64. tvarovač GINGIVA FORMER

70 EUR

65. odber odtlačku pre individuálnu lyžicu

20 EUR

66. odber odtlačku pre korunku

30 EUR

67. samostatná korunka na IMPLANTáTe (priskrutkovanie)

400 EUR

68. konzolový zubný mostík

250 EUR

doSTAVBA kosti v spodnej časti čeľustnej dutiny (SINUS FLOOR ELEVATION)/Augmentácia - doSTAVBA kosti

69. 1 zub

350 EUR

70. 2 zuby

600 EUR

71. 3  a viac zubov

900 EUR

72. ADMINISTRATIVNY POPLATOK

10 EUR